Hej och välkommen till sidan om mitt avlopp

På den här sidan tänker jag berätta om den amerikanske miljonären och hans oro för att mitt slutna avloppsysten till en tank har kontaminerat hans sons brunn ovanför min fastighet.

Jag har alltså ett avloppssystem som är godkänt av kommunens tjänstemän. Avloppssystemet är ett av de miljötekniskt bästa utefter Vålösundet enligt anställda inom kommunen.

Systemet godkändes 1982 då det färdigställdes.

Det handlar om en sluten tank om 3 kubikmeter för fekalier och ett infiltrationssystem för Bad, Disk och Tvätt som i sammanhanget går under beteckningen BDT- avlopp.

När Ni besökare läst breven så undrar Ni kanske hur en tjänsteman från kommunen på ett bättre sätt kunde bemöta anmälan från Hans Ögren?

Om jag hade varit Lasse Hagerö så hade jag på frågan om inkoppling av möjligen kunnat påverka brunnen på Skäringsbol 1:18 bara svarat att;

Nej Hans det är inte möjligt.

Vid misstanke om att det inte var tillåtet kunde jag svarat Hans Ögren att; Ja Hans det är tillåtet.

Om nu Hans Ögren var mycket orolig för brunnen så hade jag som ansvarig miljö och hälsoskyddinspektör utan dröjsmål tagit vattenprover ur den brunn som misstänktes vara kontaminerad på fastigheten Skäringsbol 1:8 för vars ägare Hans Ögren vid tillfället är ombud.

Det är bara att bekräfta och komma överrens om en tid. Nu ska det inte vara några problem med att det rinner in vatten i avluftningen och anläggningen ska fungera felfritt igen.

vän och jag rev vägg och golv och hittade att BDT-avloppet var tätt och att en sådan Y-koppling tillät vattnet att strömma över i fel rör.

BDT-avloppet var fortfarande tätt. Det var bara att ge sig ut på gräsmattan igen och börja att gräva upp ledningen. Lite hjälp hade jag av min son och hans vän.

Väl nere vid röret är det bara att såga av det och konstatera att det är tätt härifrån och neråt. En spolbil från LBC och ett kletigt arbete konstaterade att ledningen hade ett fettstopp som det kallas. Om man tömmer mycket fett i avloppet när det är i smält form kan det stelna i ledningen längre bort från huset där det blir kallare.

Personligen blev jag oroad av det resultat som kom fram vid mjölkpulvertestet.

Det ska inte kunna komma något avloppsvatten från diskbänken till den slutna tanken.

Jag bryter genast upp mitt toalettrumsgolv för att få veta hur rören är kopplade under golvet. Jag har en gissning att de båda avloppen har samma avluftning.

I ett sådant läge kan, om avloppsledningen från diskbänken är tät, avloppsvatten stiga i denna ledning och leta sig över till den fasta tankens avlopp via den Y-koppling som måste förbinda den gemensamma avluftningen. Sagt och gjort min

Massor med vita klumpar spolades ur röret som blev öppet till slut. Vid provfyllning med vatten i röret svalde infiltrationen undan det utan problem. Jag valde att sätta dit en rensbrunn för att ha en bättre kontroll på mitt system.

Man kan undra vad som fick Lasse Hagerö att avsluta ärendet.

Jag hade i mitt sista brev till honom krävt att jag skulle få resultatet av vattenproverna ur den brunn som Hans Ögren befarade hade blivit kontaminerad av min inkoppling av ytterligare en toalett i mitt slutna system.

Jag har ännu inte erhållit några sådana. Som jag skrev i mitt fjärde brev till Lasse Hagerö så skulle det vara skönt att något sådant skulle verifieras på ena eller andra sättet så att ärendet som deFacto gällde oron för brunnen på Skäringsbol 1:8 kunde bekräftas eller dementeras. Ni som läst lite mer av det jag skrivit i andra fall vet redan att jag har svårt att se logik i myndigheternas agerande runt och om min fastighet. Lasse Hagerö hade i alla fall att göra i sex månader med objektet eller ca 1 år innan avslut. Det bör här redovisas att efterson fastigheten Skäringsbol 1:8 är en fritidsfastighet och ägaren utländsk medborgare så behöver ägaren inte betala fastighetsskatt i Sverige. Jag känner för övrigt inte till att Hans Ögren på något sätt bidrar till skatteinkomster till vår stat eller kommun.

Ytterligare ett fall till handlingarna.

Kristinehamn 2008-01-02

Bengt Eklund