Komunikationsbrev till Lasse Hagerö angående dokumentationen i min brevlåda den 6 november 2006

 

Miljö och hälsoskyddsinspektör

Lasse Hagerö

 

Jag tackar för att ha fått all dokumentation i ärendet.

 

Jag möter punkterna i datumordning

 

2006-06-22 Klagomål från granne …..

Klagomålen kommer från Skäringsbol 1:8. Klagomålet gäller en brunn på Skäringsbol 1:8. Någon brunn på Skäringsbol 1:8 känner jag inte till. Hans Ögren har i brev hävdat att få använda vår brunn till förmån för Skäringsbol 1:8 enligt ett så gammalt dokument att den brunn han krävde tillgång till numer låg på fastigheten Skäringsbol 1:18. Men han fick en anledning att ställa ytterligare krav på våra fastigheter en stund. Hur en brunn skulle kunna påverkas av en helt sluten anläggning för WC är alldeles för långsökt för att tas på allvar. Det handlar återigen om Hans Ögrens ständiga påhopp och krav på min fastighet.

Vidare klagas det på att ytterligare två toaletter kopplats till en befitlig anläggning. Jag har i dagsläget endast kopplat ytterligare en toalett till befintlig anläggning. Jag planerar att koppla även den östra lägenheten till det slutna systemet och har därför en rensbrunn med tätat påstick förberett utanför den västra lägenheten.

 

2006-10-24 Skrivelse

Ni skriver att Ni förgäves sökt komma i kontakt med mig. Jag svarade på ert brev utan orimliga dröjsmål. Jag ser ingen anledning till att Ni uppger att Ni förgäves sökt komma i kontakt med mig. Minns att jag vid den första telefonkontakten noga deklarerade att jag kräver dokumentation på allt.

Jag vill gärna medverka vid besiktningen och har idag 2006-11-06 i min postlåda fått det underlag jag begärde vid vårt första telefonsamtal. Eftersom jag arbetar i Karlstad som lärare kan jag inte på så kort varsel som några timmar på kvällen ordna med ledighet. Jag antar att Ni ändå kommer att genomföra Er besiktning utan mig vilket jag finner olämpligt. Ni ger mig inte möjlighet att deltaga.

 

2006-10-27 Anonymt klagomål

Så kom då till slut ett dokument sent omsider. Kanske påtvingat av mina krav på dokumentation. Naturligtvis anonymt. Till och med i kopia till skattemyndigheten. Så förutsägbart. Jag undviker att möta anspelningarna på skattefusk. Den saken har skatteverket redan bra koll på i min deklaration. Jag har för att hjälpa till i kommunen sökt skapa skärgårdsnära övernattningsmöjligheter och erbjudigt turistbyrån att använda min lägenhet. Några hyresgäster har jag fått och deklarerar för. Någon rusning har det inte varit trots den enligt skatteverket attraktiva miljön. En mycket stor anledning till att lägenheten inte är så populär är antagligen att jag endast kan erbjuda TC i dagsläget. Min ekonomi bakbinder mig. Fastighetsskatten är mycket tung. Det stämmer som uppgiftslämnaren säger att jag kopplat en av lägenheterna till den slutna tanken. Jag har även bytt min WC i mitt bostadshus till lågspolande eftersom jag värnar om miljön. Som svar på påståendet om jag får tömma tanken ofta kan jag säga att jag för att undvika problem har dubblat mina förbeställda slamsugningar enligt överenskommelse med Örjan Tengberg på LBC. Tillståndet jag har gäller 3 personekvivalenter vilket verkar en smula underligt när ärenden under fem personekvivalenter inte bör förekomma. Tillståndet gäller för en normal WC utan vattenbesparning. Jag ökar inga flöden men flödena koncentreras till sommarhalvåret vilket skapar en otrygghet i fyllnaden. Jag kände att jag kunde ta en extra kostnad på drygt 700 kr för att säkra tryggheten i mitt systen i enlighet med miljöbalkens krav på mig som anläggningsägare. Det uppgivna svaret som anges som ett exakt citat uppfattas av mig som kränkande. Det är min stora ambition att vara miljömedveten och att inte belasta miljön. Jag betraktar mig själv som mer inriktad att värna om vår miljö än de människor jag ser i min omgivning och i vårt samhälle. Att jag skulle öppna tanken då och då ligger långt från mitt möjliga handlande och är rent förtal. Det finns för övrigt ingen sådan möjlighet att öppna tanken då och då. Jag vet inte hur det ska gå till? Att jag skulle ha en oseriös inställning till miljön i mitt närområde är helt felaktigt. Jag kan redovisa flertalet skrivelser till kommunen där jag försöker få komunen att skapa en bättre närmiljö för oss som bor i anslutning till kommunens stränder. En seriös uppgiftslämnare kan stå för sina åsikter och behöver inte gömma sig bakom signaturen ”Skärgårdsbo”. Jag ställer mig frågande till om uppgiftslämnaren verkligen är en skärgårdsbo. Att kopior skickats till skattemyndigheten och byggnadskontoret tyder på att något annat ligger bakom uppgiftslämnandet och att syftet inte är målet enligt skrivelsen utan syftet är snarare att smutskasta mig. Att bo som jag gör skapar en avundsjuka som jag då och då får känna av. Avundsjuk elakhet, frånstötande attityd och baktal är några av boendet villkor. Det har baksidor både socialt och skattetekniskt att värna om en släktegendom sedan många generationer tillbaka

 

2006-11-03 Skrivelse.

Den 6 november 2006 erhåller jag Ert brev med många av de dokument jag begärde inledningsvis vid vårt första telefonsamtal. Jag kan nu få en bild av hur systemet är byggt och kan följa med i händelserna. Jag får även möjligheter att bemöta de uppgifter som lämnats. Resultatet av Ert brev som jag fick tillgång till efter mitt arbete nu idag har Ni nu i Er hand. Jag hoppas att några frågetecken rätats ut och att vi kan föra en vettig dialog fortsättningsvis.

 

 

Jag har gått Miljövetenskap A på Universitetet, jag har kört min bil på etanol i 8 år, jag har aktivt intresserat mig för vedeldningen och dess principer, jag har varit på föreläsningar med vedeldningsgurun Bengt-Erik Lövgren, jag har byggt om min panna med eldfast tegel för att söka nå aldehydförbränning, jag har installerat acumulatortankar för att förbränningsprocessen skall vara så miljöriktig som möjligt, jag har varit på Rolf Edbergseminarie om Planeten Oceanen, jag har flera av hans böcker, jag har tagit del av rapporten om övergödningsproblemen i Vänern, jag har intervjuvat äldre i ölmeviken som minns sandstränderna innan jordbrukets kväveövergödning gav näring till vassen att breda ut sig, jag är mycket engagerad i miljöfrågor och sopsorterar, jag undervisar i miljöbelastning både den individuella vårt personansvar och hur vår fordonspark och övrig infrastruktur belastar vår miljö, jag har intresserat mig för miljöcertifieringssystemen EMAS och ISO 14001, jag har arbetat med vatten och avloppsskador med Roger Karlsson som chef under nästan 6 år och har stor erfarenhet av avlopp och dess risker. Jag anser att jag har kompetensen som krävs och arbetar utifrån tillåtna åtgärder helt i enlighet med FMH (1998:899) 13, 14,15§.

 

Kristinehamn den 6 november 2006

 

 

……………………………..

 

Bengt Eklund

Vålösundsvägen 152

681 52 Kristinehamn

 

 

 

I