Kommunikationsskrivelse 4 till Lasse Hagerö med anledning av Hans Ögrens anmälan gällande Bengt Eklunds avlopp

 

Ni finner det angeläget att följa upp Hans Ögrens farhågor om att jag kopplat in ”två” toaletter till min fasta slutna tank och på så sätt påverkat ”brunnen” på fastigheten Skäringsbol 1:8 i Kristinehamns kommun.

 

Anmälan om dessa farhågor kom till miljö och hälsoskydd den 22 juni –06 enligt objektutskriften jag till slut fick mig tillsänd. Miljö och hälsoskydd har nu arbetat med farhågorna i 6 månader.

Det är bra att vi kan utreda huruvida ett sådant påstående är riktigt eller rena lögnen och att miljö och hälsoskydd gör en utredning som fastställer eller dementerar ett sådant påstående.

Jag vill få del av provresultatet och dess diarieförningsdatum från provtagning i ”brunnen ” på fastigheten Skäringsbol 1:8 och vattenanalyssvaret med diarieförningsdatum så att en officiell dementi kan göras.

 

Med anledning av att Ni Lasse Hagerö ytterligare en gång vill besöka min fastighet för utredning där jag kan få del av Er proffersionella kunskap om anläggningar av den typ jag ärvt så välkomnar jag Er Torsdagen den 28/12-06.

 

 

 

Kristinehamn 2006-12-21

 

 

……………………………………………………….

Bengt Eklund

 

Vålösundsvägen 152

681 52 Kristinehamn