Välkommen till sidan om skatter

 

Här vill jag berätta om de skillnader i skatter som gäller för kända ansikten här i vår stad

 

Jag börjar där jag slutar i en berättelse från avloppet där den amerikanske miljonären Hans Ögren är mycket oroad för att jag inte betalar skatt för alla inkomster.

 

En bra början men var uppmärksam på slutet av berättelsen.

 

Vid ett telefonsamtal med vår kommuns miljö och hälsokyddsinspektör bekräftade denne att anmälaren var Hans ögren. Ett senare dokument visade att den tidigare namngivne anmälaren utan tvekan måste vara Hans Ögren. I ett slutdokument från avloppsärendet bekräftar Lasse Hagerö att den anonyme anmälaren är Hans Ögren. I breven som följer på denna anmälan gömmer han sig bakom synonymen ”Skärgårdsbo”.

 

Det ”anonyma” brevet skickades i kopia till skatteverkets Bengt Karlsson som nappade på tipset. En kopia på brevet finner Du i länken nedan.

 

Länk till den ”anonyma” anmälan till skatteverket 2006-10-26

 

Jag kommenterar övriga innehållet i detta brev på flera platser under andra rubriker.

 

 

I den ”anonyma” anmälan till skatteverket berättas om mina lägenheter jag har till uthyrning. Anmälaren glömmer att jag även har en Friggebod som jag hyr ut. Om min uthyrningsverksamhet kan Ni läsa om via länken på min startsida. Mina ”stugor” finns även med på vår stads turistbyrå och dess erbjudande om boendemöjligheter i vår skärgårdsmiljö. Besök gärna vår stads turistbyrås hemsida och länken ”Boka Online”. Under privata stugor hittar Ni mina två boendemöjligheter. Jag är klart begränsad av bristen på avlopp i dessa ”stugor” men denna säsong (2007 anm. För Hans Ögren) har jag haft några hyresgäster. En familj från tyskland till och med. Jag tycker det är roligt att kunna dela med mig av mitt vackra boende.

En av lägenheterna anslöt jag då Mia hade sålt sitt hus och behövde ett tillfälligt boende med sina 3 barn. Hon flyttade in i den 32m2 stora lägenheten våren 2005. Jag glömde vid deklarationen att hon inte bott hela året i lägenheten och uppgav att jag fått in hyra för 5 månader mer än vad jag fått. Mig gör det inget. Vi behöver betala skatt och det blir inga stora pengar i extra skatt för den missen. (Hoppas jag. Jag tänker inte kontrollräkna. Vill inte veta).

Bengt Karlsson på skatteverket finner saken värd att utreda.

 

Länk till Bengt Karlssons första brev 2006-12-05.

 

Själv är jag mycket skeptisk till att skatteverket triggar på annonyma tips. Jag ser en fara i att om arbetsmetoden blir känd så kommer vi snart få ett system som liknar judarnas problem under inledningen till andra värdskriget. Man kan inte veta om grannen är angivare eller om denne granne till myndigheten givit sann eller falsk uppgift. Jag kräver av mina medmänniskor att om dom retar sig på att jag inte betalar skatt enligt gällande regler så ska dom göra en anmälan men jag kräver att den ska vara med källa. Jag tycker att för att skapa trygghet i vårt samhälle skall inte en myndighet likt vårt svenska skatteverk trigga på annonyma tips. Ni som läst sidan om mitt avlopp har säkert också läst om det tvivelaktiga syfte den ”anonyma” anmälaren har i sin anmälan. I fallet med avloppet säger han sig vara orolig för att en brunn blivit kontaminerad. Jag känner Hans Ögren bättre än så. Han är tillräckligt förståndig för att veta bättre än så. Vad är syftet?

Åter till problemet med skatten. Den ”anonyme” anmälaren är orolig för att jag inte betalar skatt för bland annat hyresintäkter. Hans Ögren är ombud och hyresvärd för sin sons fastigheter som gränsar till mina. Båda dessa fastigheter har varit uthyrda under flera år. En av dessa är permanet bebodd. Att den är permanent bebodd är viktigt skattetekniskt.

Vår svenska skattelagstiftning ger skattefrihet, i Sverige, åt utländska medborgare som innehar fritidsbostäder i Sverige. Skattebefrielsen gäller både fastighetsskatt och hyresinkomster från fritidbostäder i Sverige för utländska medborgare. Ett fritidsboende kräver visserligen fritidsboende men med en kommunledning som blundar för omständigheterna så fungerar även detta. Kommunledningen blundar även för det faktum att områdesplanen föreskriver fritidsboende. Min far fick skriftligen intyga att han faktiskt var och i flera generationer har varit permanent boende på platsen. Skäringsbol 1:16 har under en lång tid varit en permanentbostad och skall skattetekniskt tillhöra Sverige. I ett sådant läge skulle både fastighetsskatten och del av hyresintäkterna tillfalla Sverige och vår kommun.

 

Här är en länk till min upplysning till kommunen att bostaden är en permanentbostad 2006-12-29. 

 

Nu har vår kommun inte intresserat sig för dessa skatteintäkter. Jag vet inte varför. Jag kan bara utifrån min situation återigen se de förmåner i vår kommun den amerikanske miljonären åtnjuter i just detta fallet som hyresvärd och ombud för sin son. Själv betalar jag som granne ungefär 800 Skr varje månad i bara fastighetsskatt. Hyresintäkterna i de små fritidstugorna skattar jag för. Jag är ju svensk.

Hur bemöter man då svenska skatteverkets anmodan om preciserade uppgifter om vissa inkomster jag deklarerat för.

Ja inte vet jag. Jag ringde omgående till LRF som hjälper mig med min deklaration. Jag visade brevet från Bengt Karlsson och frågade vad ska jag göra? Jag fick hjälp och svaret finns i länken nedan.

 

Länk till svaret på begäran om precisering av inkomster 2006-12-07.

 

Nu är Bengt Karlsson på skattemyndigeten inte riktigt nöjd med svaret. Bengt Karlsson har fått in ytterligare en anonym uppgift.

 

Länk till Bengt Karlssons andra begäran om ytterligare precisering av inkomsterna 2006-12-13.

 

I detta dokument kan man utläsa att uppgiftslämnaren inte har koll på skatteåren i vårt land. Det är klart att om man aldrig är involverad i vårt skattesystem på något sätt så blir det svårt att hålla koll på detta. Uppgiftslämnaren missar att inkomståret 2005 deklareras år 2006. De uppgifter som anonymt lämnas till vårt Svenska skatteverk gäller för kommande års redovisning. Det är inte lätt att hålla ordning på allt om man inte är med i systemet!!! Det är klart att förvirrande uppgifter gör det svårt för Bengt Karlsson på vårt Svenska skatteverk att få grepp på saker och ting. Det bästa hade förstås varit att inte ta upp en anonym anmälan. Jag bestämmer mig för att skriva ett uttömmande brev för att söka förklara situationen.

 

Länk till mitt brev till Bengt Karlsson 2006-12-25 ca.

 

Som Ni läsare ser har jag varit tvungen att ta bort vissa uppgifter med utländska adresser. Jag delar gärna ut dessa uppgifter på ett legalt sätt. Hör av Er. Min e-postadress finns på startsidan.

 

Ja utifrån detta dokument ansåg Bengt Karlsson på skattemyndigheten att han fått svar enligt hans önskemål.

Den 29 december skickar han en bekräftelse på att ingen omprövning av min deklaration kommer att ske.

 

Nu är Ni läsare bra avundsjuka på boendet i vår vackra skärgårdsmiljö och dess villkor förmodar jag. Som Ni läst så håller kommunen och polisen Hans Ögren bakom ryggen. Jag behöver all hjälp jag kan få för att inte bli ytterligare överkörd. Det är svårt att hävda sin rätt när myndigheter som polis och kommun står bakom ryggen på motparten trots bevisad rätt till min förmån. Man skulle önska att motparten betalade någon skatt för att försörja myndigheterna som springer hans ärenden.

 

Med vänliga hälsningar från:

Bengt Eklund

 

Kristinehamn 2008-01-04