Anmälan om permanentboende i fritidshus

 

Jag, Bengt Eklund granne och ägare till Skäringsbol 1:6, vill göra ansvariga i kommunen uppmärksamma på att huset på fastigheten Skäringsbol 1:16 i Kristinehamns kommun sedan något år tillbaka permanentbebos  av;

Jan Johansson
Tel. 0550-175 37

Vålösundsvägen 151, 681 52 Kristinehamn

 

Områdesbestämmelserna som vunnit laga kraft 1994-09-01 tillåter inte permanentbosättning i fritidsområdet.

 

Huset på fastigheten Skäringsbol 1:16 i Kristinehamns kommun är dessutom registrerad som fritidshus och skall inte ha permanentboende.

 

Ägaren till fastigheten heter Johan Ögren och har adressen;

454 Elm Road Toronto M5M-3W9 Ontario Canada

 

Jag hoppas att Ni snarast rättar till detta missförhållande i strid med områdesbestämmelserna

 

Jag har även bett Bengt Karlsson på skattemyndigheten att se över vilka skattemedel som kan komma Sverige och vår kommun tillgodo av både fastighetsskatt och hyresintäkter.

 

Kristinehamn den 28 december 2006

 

………………………………………………………..

Bengt Eklund

 

Brevets original skickas till;

Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun

 

Kopior av brevet skickas till;

 

Ägaren; Johan Ögren

 

Länsstyrelsen i Värmlands län

 

Skatteverket; Bengt Karlsson

 

Lantmäteriet i Kristinehamn

 

Lantmäteriet i Karlstad