Hej

På den här sidan ska jag berätta om häckar och gräsmattor i omgivningen.

I början av november 2002 skickar min far och jag ett brev till kommunen. Anledningen är att trafiken på Vålösundsvägen som går rakt genom min pappas fastigheter hade blivit så besvärande att vi tänkte be kommunen om materiellt eller ekonomiskt stöd för att avskärma vägen lite grann. Vi tänkte oss att eftersom kommunen exploaterat området och på så sätt är anledning och orsak till den försämrade bomiljö det inneburit för fastigheten så kanske kommunen skulle kunna tänka sig att bidra med några plantor eller så. Om Du nu tänker att detta var en ovanligt dum tanke så var då uppmärksam på just plantor i den här berättelsen.

 

Här finns en länk till det brev vi skrev.

 

Resultatet är att den skriftliga önskningen vidarebefodras till kommunens Conny Wolbe för handläggande.

 

Här är  en länk till dokumentet som bekräftar att Conny Wolbe tillsänts vårt önskemål.

 

Vi befinner oss nu tidsmässigt ca 28 månader till att kommunens Conny Wolbe genom en kommunal fastighetsaffär får tillgång till en del plantor. Plantorna finns på Skäringsbol 1:18 omedelbart söder om min fastighet Skäringsbol 1:6. Kommunen har köpt fastigheten av den amerikanske miljonären Hans Ögren. Kommunledningen behövde fastigheten för att bygga väg på denna som leder till den nya parkeringen för besökare till Picassomonumentet. Kommunens Conny Wolbe blir ansvarig byggledare för kommunens räkning. En framsynt granne i söder såg vid byggstarten att fastighetens plantor kommer att behöva nya placeringar.

 

 

Han kontaktade då Conny Wolbe för att erbjuda kommunen att ta rätt på plantorna. Conny Wolbe svarade att plantorna redan var tingade enligt min granne.

Omedelbart öster om min fastighet, eller bakom om man utgår från bilden, låg vid den aktuella tiden Hans Ögrens sons fastighet Skäringsbol 1:8. En fastighet som Hans Ögren var ombud för. Efter min fastighets östra gräns och på min fastighet går en väg. Vägen är vid tillfället inblandad i ett förrättningsärende. Efter ett stort möte med alla inblandade är innebörden att jag vill kunna åka på min fastighet på den befintliga vägen för att nå den kommande nya Skulpturvägen. Det är svårt att förstå idén utan en bild på det hela därför infogar jag en sådan här.

 

 

Bilden ovan är tagen från en plats där den nya vägen idag ligger. Jag begär därför att den här vägen som ligger på min mark ansluts till den nya vägen. Kommunen är med på mötet. Vi har nyligen betalat 7371Skr för rättigheten att åka på just denna väg.

Så startar då kommunens arbete med att bygga den nya vägen på våren 2005. här är en bild från ett tidigt skede.

 

 

Vart har nu plantorna tagit vägen?

Alla havsstensplattor som låg i den promenadväg som ledde upp till stugan vart är dem?

Havsstensplattorna läggs på pall och levereras till den amerikanske miljonären Hans Ögrens nya ”sommarbostad” strax norr om restaurant Sjöjungfrun.

Plantorna planteras på detta sätt:

 

 

Jag tycker att kommunens representant Conny Wolbe på ett mycket tydligt markerar sin inställning till gällande meningsskiljaktigheter. På en direkt fråga från en som intresserat sig för oegentligheterna svarar Conny Wolbe avvärjande och vill inte bli ställt i rampljuset för att försvara sina handlingar. ”Blanda inte in mig i det här” skall svaret enligt uppgift ha varit. Tidigare har jag via ett brev från min advokat bett dåvarande fastighetschef Johan Ljung att uppmärksamma att jag önskar att den nya vägen ansluts till den väg som går på min mark. Samma önskemål som jag framförde på förrättningsmötet då representanter från myndigheter i Kristinehamn fanns på plats bland annat dåvarande fastighetschef Johan Ljung.

 

Här är en länk till brevet från min advokat till kommunens fastighetschef Johan Ljung

 

Hur kommer det sig då att kommunens representant Conny Wolbe planterar om dessa plantor på ett sånt sätt som detta. Planteringen gör att det blir mer ologiskt att begära att vägen förlängs och ansluts till den nya vägen. En förlängning och anslutning till den nya vägen är uppenbart till nackdel för den lilla stugan vars tomt man skymtar till höger i bilden. Anslutningen skulle vara till stor fördel inte bara mig utan för grannen i norr som genom nuvarande vägsträckning har trafiken ca 1 meter från sitt vardagsrumsfönster. En ökad trafikbelastning på befintlig väg skulle onekligen ske. Vem är då vid tillfället ägare till den lilla stugan till höger i bild? Det är Johan Ögren som är son till Hans Ögren som i dessa förhandlingar är ombud för sin son.

 

Havsstensplattorna hamnar hos Hans Ögrens nybygge och plantorna till förmån för Hans Ögren som ombud för sin son.

 

Jag betalar i dagsläge ca 800 Skr varje månad i fastighetsskatt för mitt boende. Hans Ögren och hans son Johan Ögren är utlänska medborgare och betalar ingen fastighetsskatt i Sverige på grund av att det är bostäder registrerade för fritidsboende. Mina önskningar hamnar i papperskorgen och de utländska intressenternas intressen tillgodoses av vår kommuns representanter.

 

Det är nu mycket viktigt för mig och min framtida strategi att vägen hålls öppen. Det är defacto så att vägen på min mark är en väg. En väg med kommunal tillträdesrätt för fordon med ett så kallat andelstal. Oavsett dessa rättigheter så har man alltid rätt att promenera på en väg. Allemansrätten ger gemene man den rättigheten. Ett utökat strandskydd gäller på platsen. Det ger gemene man rättighet att gå på vägen. Tre rättigheter ger gemene man rätt att promenera på vägen. I detta läge förvägrar Hans Ögren folk i området tillträde på min fastighet där vägen går med motivationen att det är privat mark. Så är vi igång med polisanmälningarna igen. Dessa flertalet som samtliga av oförklariga skäl kommer att läggas ner när de riktas mot Hans Ögren. När Ni läsare nu ser bilden och hör vad den amerikanske miljonären Hans Ögren hävdar förstår Ni nog att syftet med den nya placeringen av plantorna är att ringa in ett nytt område inkluderande den del av min fastighet där vägen går till förmån för Skäringsbol 1:8.. Tyvärr köper jag inte detta. Jag är antagligen inte nog Svensk. Jag bangar inte för en konflikt. Mina grannar som inte än är medvetna om hettan i detta ärende ser bara förmånen att kunna, via den nya vägen, ta sig över diket in till vägen på min fastighet dit Vi köpt rättigheter att använda med 7371 skattekronor. Företagsamma grannar lägger därför ut en gammal durk från en båt över diket för att enkelt kunna nå min fastighet utan att i onödan besvära Johan Ögrens fastighet Skäringsbol 1:8 till höger i förra bilden. Detta faller inte i god jord hos den amerikanske miljonären. Strax finns durken demostrativt lutad mot en byggnad inne på Johan Ögrens Skäringsbol 1:16. Mycket visuellt och demonstartivt uppställt. Vill Du ha tillbaka den här får du ta kontakt med mig. Vis av tidigare ärenden gällande vägen där Hans Ögren hotat med polisanmälning valde ansvarige för durken att inte ta upp frågan. Jag har full förståelse för detta eftersom jag kan visa att polismyndigeten i Kristinehamn gärna tar upp anmälningar som Hans Ögren lämnar mot Svenska medborgare men ogärna och mycket motvilligt tar upp anmälningar mot den utländske miljonären Hans Ögren. Dessa leder tveklöst till papperskorgen. Personligen finner jag det angeläget att hålla vägen öppen. Det gäller ju min fastighet och om jag är tyst så kommer snart min fastighet vara integrerad i Hans Ögrens sons fastighet. Idén är klar det är bara att se till att tillgängligheten inte begränsas. En ny spång över diket tillverkas snabbt av mig personligen och läggs på plats.

 

 

 

Som Ni ser så klipper jag även gräset på kommunens fastighet för att se till att tillgängligheten enligt Miljöbalken säkerställs. Jag antar att Ni läsare nu förstår att detta inte faller i god jord hos den utländske miljonären Hans Ögren.

Min spång försvinner! Den som ligger där idag är den 7:e, om jag räknat rätt, som jag tillverkat för att underlätta den allmänna tillgängligheten till min fastighet. Hans Ögren försökte även vid ett tillfälle då jag promenerade på min fastighet att köra bort mig från denna. Jag polisanmälde naturligtvis saken men det ledde ingen vart. Nerlagt likt resten av Hans Ögren övergrepp i området!!!

Så var det det där med gräsklippningen då. Om jag får flytta mig lite söderut så är det så att personalen på Café Pärlan så gott som hela sommarhalvåret sköter om gräsklippningen på kommunens tomt på andra sidan vägen. Det är mycket fint och välskött där. En iloge till personalen där. Så backar vi tillbaka till området runt min fastighet. Nu kräver sammanhanget att jag kompletterar med en bild. Den här bilden är tagen från min fastighet och söderut mot nya vägen.

 

 

 

Det Ni ser är dels min fastighet och från ungefär mitt i kurvan kommunens fastighet Södra Dye 1:147. Det är naturligtvis förvirrande att Conny Wolbe har planterat en häck mitt i kommunens mark på ett sådant sätt att bara en logik finns för handlandet. Ett nytt revir har skapats till förmån för Johan Ögrens Skäringsbol 1:8. Summering då; i bildens förgrund framför häcken på kommunal mark ligger det i Hans Ögrens intresse att markera revir. Hans Ögren ombesörjer att kommunens mark blir klippt inom den nya revirgränsen. Eftersom jag har intresse av att vägen hålls öppen gör jag vad jag kan och klipper gräset på andra sidan häcken för att öka tillgängligheten. Jag har redan berättat om spången över diket bakom häcken. Att jag klipper bakom häcken retar naturligvis gallfeber på Hans Ögren. Så kommer då ett brev från ytterligare en anställd på kommunen som råkat ut för Hans Ögren och agerar verktyg i hans vendetta mot mig.

 

Länk till Agnetha Köhlers brev till mig om gräsmattorna

 

Tänk vad lätt det är att jaga upp kommunens anställda till förmån för egoistiska mål. Jag tror att vi alla har sett att kommunen inte sköter gräsmattorna vid sidan av vägen enligt det dokument som Agnetha Köhler skickade till mig. Om kommunen skötte gräsmattorna så skulle inte någon skillnad kunna visuellt observeras på mina bilder.

 

 

Bilden ovan är tagen 2007 07 04 0ch visar hur kommunen sköter gräsmattorna i området. Den visar inte bara skötseln av gräsmattorna utan även hur noga kommunen anser att det är att delar som trappor från rivningsprojektet för 2 år sedan tas omhand. Ni ser trappan i bilden. Omkring denna finns en hel del saker från Hans Ögrens gamla fritidsbostad. Jag visar gärna dokument från jurister där krav ställs på min far att hålla fastigheten i ett vårdat skick. Kommunen visar inte framfötterna när det gäller det egna ansvaret. Jag kan däremot ta upp exempel där kommunen agerar för städade fastigheter. Uppenbarligen gäller det inte kommunens egna i vår vackra skärgårdsmiljö.

 

Jag tror att Ni läsare både genomskådar brevet och dess syfte samt hur innehållslöst detta brev är. Men Hans Ögren lyckades att jaga upp ytterligare en kommunanställd i sin vendetta mot mig. Jag kommer att fortsätta hålla en spång över diket till förmån för den tillgänglighet som Miljöbalken tillförsäkrar oss medborgare och utländska gäster i området. Jag har suttit i polisförhör i just denna sak. Tyvärr klarade polisen inte av att hitta ett motiv för vidarebefodran till åklagare. Jag har stöd i Miljöbalken för mitt handlande. Det gäller min fastighet och vår kommuns fastighet med av mig och Dig köpta rättigheter. Polisen har inte intresserat sig för att Hans Ögren provokationer gjorde att min pappa avled på gräsmattan i vredesmod och utan stöd av vår polis trots flertalet vädjanden om detta. Polisen tar inte upp provokationer med dödlig utgång. De intresserar sig däremot för att jag klipper gräs och håller en spång över ett dike!!! Jag beklagar att kommunens, det vill säga de av oss skattebetalare anställda, tvingas till att vara en slagpåse mellan den utländske intressentens intressen och mig som kommuninnevånare. Jag önskar en kortare kommunikationsväg med vår personal för att undvika dessa meningsskiljaktigheter. En kortare kommunikationsväg kommer att lösa knutar runt dessa fastigheter. Ingen från kommunen under de år jag minns har kontaktat mig  för att i dialog söka reda ut frågor runt min fastighet. De direkta kontakter som tagits via telefon har omedelbart föranlett mig att begära skriftligt på allt som skall förmedlas mellan parterna. Detta då jag i samtalet omedelbart kan utläsa ett myndighetsutövande förutbestämt utan dialog. Detta är min boendesituation idag eller rättare sagt förut. All inblandning av intressenter från utlandet är borta från fastigheterna idag. Vi får se hur framtiden utvecklar sig. En enda realistisk och förnuftig lösning av vägfrågan är att vägen ansluts till Skulpturvägen. I detta läge får både jag och Skäringsbol 1:9 tillgänglighet till Vålösundsvägen med största möjliga förnuft. Något som har saknats i planeringen i området.

 

Ha en bra dag önskar jag Bengt Eklund alla mina läsare.