Ansökan om ekonomiskt eller materiellt bidrag

 

Under de senaste åren har trafikbelastningen på Vålösundsvägen ökat stadigt. Det är mycket positivt för kommunens innevånare som på detta sätt har tillgång till, som jag ser det, en av Sveriges vackraste vägar. Detta är mycket tack vare båtägarna och deras intresseföreningar i samverkan med kommunens satsning på gräsytor och grillplatser efter stranden och oss privatpersoner som äger strandtomter. Den relativt nya breddningen av vägen i mitt markområde, som jag mycket välvilligt ställde till förfogande för ändamålet, har givit oss en underbar cykelled och bredare väg. Dessvärre har asfalteringen lett till att hastighetsbegränsningen i början av min fastighet inte längre respekteras. Den positiva, önskvärda och för kommunen välkomna ökande belastningen har dock lett till att jag som 4: e generationens permanentboende av fiskarsläktet Eklund i området finner det för gott att kunna avgränsa vägljudet medelst en för ändamålet lämplig ljuddämpande växtlighet. Jag vet att Gerd Nilsson förespråkar en ordinarie häck och har därför kontrollerat priser på en vanlig Tuja-planta. Den beräknas till våren kosta 60 Skr och skall planteras med 70 cm mellanrum. Då vägen är 57 meter efter min fastighet önskar jag därför bidrag till de 80 plantor som erfordras. Jag förbinder mig därmed att plantera dessa och att hålla häcken i vårdat och i samma föredömliga och representativa skick som min strandtomt med den lilla badstranden som är en välbesökt oas varma sommardagar av mina grannar och även andra ortsbor och gäster. Det ansökta bidragsbeloppet blir då 4800 Skr. Om kommunen har andra plantor är jag öppen för förslag och idéer som kan tas upp till diskussion.

 

Kristinehamn den 30 oktober 2002

 

Med vänliga hälsningar

 

…………………………………….

Lennart Eklund

Vålösundsvägen 152

681 52 Kristinehamn