Re: Fwd: Garaget Rönneberg   Inkorgen

 

 

 

Lars Blomkvist <lars.blomkvist@nkp.se> 

till mig

 

 

 

Hej Bengt. Ditt garage verkar ha visst intresse, inte bara hos kommunala myndigheter. NKP har fått en insändare om garaget, där det påstås en hel del. Jag ser gärna att du kommenterar insändaren i direkt anslutning så att läsarna får en helhetsbild.
Insändaren kan du läsa nedan och ditt svar kan du skicka direkt till mig

m v h
------------------------------------------------------------------------------------------------
L A R S  B L O M K V I S T                    Telefon: 0550-41 25 11
Chefredaktör och ansvarig. utgivare      Mobil: 070-22 11 969
Nya Kristinehamns-Posten                   Telefax: 0550- 810 80
Box 55, 681 22 Kristinehamn              e-post: lars.blomkvist@nkp.se
hemsida: www.nkp.se
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Insändaren:
Svartbyggda garaget

Lite bakgrund till det omskrivna garaget på Vålösundsvägen.
Det redan rivna garaget byggdes (om jag inte minns fel) och användes av Lindblads på Vålön inte i 100 år, men dock cirka 50 år.
Garaget låg på Eklunds mark, inget hyreskontrakt skrevs. Man  var ju ”grannar”. Det var tjänster och gentjänster som var hyran.
Så var det tills nuvarande Eklund flyttade ut för cirka 4 år sedan. Då ”krävdes” hyresgästen på hyra fr.o.m. 1965. Eftersom ingen hyra betalades, krävde Eklund att garaget skulle rivas däför att marken behövdes för parkeringsplatser, till de bryggplatser Eklund hyr ut.
Eftersom det inte fanns något hyreskontrakt, blev Lindblads ålagda att riva garaget inom en viss tid. Så gjordes också. Några dagar (kvällar) efter rivningen startade Eklunds nybygge, tydligen var det ganska brådis för det gjordes inga dörrar, dock målades det svart (på det röda) så att det skulle se ut som dörrar. Går det så går det. Detta måste vara prototypen för ett svartbygge.
Ett annat ärende Eklund driver mot (med) lantmäteriet och grannarna är att han
vill ändra sträckningen på gamla Magasinsvägen (från Magasinsv. till Vålösundsv.).
Den vägen går delvis på Eklunds mark, vägen används av fast boende och sommarstugeägare.
Den vägen fanns för långt mer än 100 år sedan…….
När vägen byggdes var det för häst och vagn, nu används den av personbilar och lastbilar så den fyller sin funktion även i moderna tider.
Skärgårdsbo