Ishämtning vintern 1955.

Farfar Hjalmar står till vänster i bild. Jag tror det är hans bror Helge som sitter ner. Jag föddes 1958 och minns hur jag fick vara med om att hjälpa till med denna ishantering. Vi sågade med ett speciellt issågblad med ett T-handtag i ena änden. Isen lades sedan i den stora spånhögen bakom garaget i bildens högra del. Jag kommer ihåg att det fanns is kvar i spånet långt in på sommaren. Farfar grävde fram en fisk då och då. Jag tyckte det var lite oaptitligt med all spån på fisken.