Till vänster i bild sitter min farfar Hjalmar.

De övriga passagerarna är okända för mig.

Platsen är inte heller känd samt från vilken tid kortet är taget